Kada prasideda priėmimas į mokyklą?

Priėmimas pradedamas nuo Birželio 1d.

Ar reikia mokėti už mokslą?

Ne. Mokykloje mokslas nemokamas.

Ar gausiu stipendiją?

Taip, pirmąjį pusmetį skiriama visiems vienoda socialinė stipendija (apie 9 €). Po pirmojo pusmečio stipendija skiriama kiekvienam, pažangiai besimokančiam (jei nėra įsiskolinimų iš mokomųjų dalykų), priklausomai nuo pusmečio vidurkio (iki 28 €).

Stipendija nėra mokama asmenims įgijusiems aukštąjį išsilavinimą pasinaudojus valstybės finansuojama vieta (VF) arba jau baigusiems kitą profesinę mokyklą.

Ar gausiu bendrabutį?

Bendrabučio nuomos sutartis sudaroma pagal stojančiųjų pažymių vidurkius, prioriteto tvarka gyvenamoji vieta bendrabutyje skiriama našlaičiams (būtini teismo sprendimo dokumentai apie nustatytą globą). Bendrabutis neskiriamas mokiniams, gyvenantiems Palangoje, Kretingoje, Gargžduose ir pan., t.y. miesteliuose, kurie nuo Klaipėdos yra mažesniu nei 30 km atstumu ir su kuriais yra patogus susisiekimas.

Norime pažymėti, kad bendrabutyje negalima pasilikti savaitgaliais. (Išimtys daromos tik našlaičiams). Esat kitiems klausimams dėl bendrabučio galite kreiptis į bendrabučio vedėją:

Kiek kainuoja bendrabutis?

Gyvenamosios vietos bendrabutyje nuoma – 10€ per mėnesį.

Ar yra stojamieji egzaminai?

Stojamųjų egzaminų nėra. (išskyrus JAVA programuotojams: tikrinamos bendrosios anglų kalbos žinios ir bendrieji C++ programavimo kalbos įgūdžiai)

Ar galiu pateikti ne visus dokumentus, prašymo pildymo dieną?

Taip, galite. Trūkstamus dokumentus privalėsite atnešti priėmimo komisijos posėdžio dieną. Posėdžio data kiekvienai specialybei yra nurodyta arba bus pranešta dokumentų pateikimo metu.

Aš esu dirbantis. Ar bus įmanoma derinti mokslą ir darbą?

Priklausomai nuo mokymosi pakopos, tačiau neakivaizdinio mokymosi mokykloje nėra, kiekvienu konkrečiu atveju būtina derintis su mokyklos administracija (ar darbas susijęs su specialybe, ar dirbate dėl sunkios materialinės ir pan.) pagal mokykloje numatytas tvarkas.

Ar yra įstojimo ar kažkokie kiti mokesčiai?

Ne. Įstojimo mokesčio nėra. Automobilininkų ir paslaugų skyriuose besimokantiems privalu įsigyti aprangą praktiniam mokymuisi (užsakoma kiekvienam mokiniui organizuotai)

Noriu daugiau sužinoti apie pasirinktą specialybę. Kur kreiptis?

Reikėtų kreiptis į vieną iš skyrių vedėjų, nurodytais adresais, pagal atitinkamą specialybę:

AUTOMOBILINKŲ SKYRIUS PASLAUGŲ SKYRIUS VERSLO SKYRIUS

automobilių mechanikas;

automobilių kėbulų remontininkas;

automobilių elektromechanikas;

suvirintojas;

transporto priemonių pardavėjas-konsultantas;

kirpėjas;

auklė;

vizualinės reklamos gamintojas;

higieninės kosmetikos kosmetikas;

smulkiojo verslo paslaugų teikėjas;

JAVA programuotojas ;

apeigų ir švenčių organizatorius;

Baigiau vidurinę mokyklą prieš kelis metus. Ar galiu mokytis jūsų mokykloje?

Taip galite. Nėra jokių apribojimų mokytis mūsų mokykloje, nepriklausomai ar mokyklą baigėte šiais metais ar prieš keliolika metų.

Jau esu baigęs profesinę mokyklą arba aukštąją mokyklą. Ar galiu studijuoti jūsų mokykloje?

Taip. Tačiau valstybė tokiu atveju neskiria stipendijos.

Esu mokęsis giminingoje specialybėje. Ar bus užskaityti kai kurie mokomieji dalykai?

Taip. Reikia pateikti kitos mokyklos baigimo dokumentus arba pažymą apie dalykus, kurių mokėtės (valandų/kreditų skaičius ir įvertinimas)

Esu 18 metų. Ar pildant dokumentus reikalingi tėvai?

Sprendžia pilnametis asmuo, tačiau tėvų/globėjų/rūpintojų parašas reikalingas pasirašant mokymosi sutartį.

Kas yra modulinė mokymo programa? Kuo ji skiriasi nuo įprastinės?

Modulinis mokymas yra sisteminis ir lankstus mokymo(si) būdas, atitinkantis šių dienų mokymo(si) reikalavimus, didinantis profesinio rengimo patrauklumą ir užtikrinantis galimybę mokytis tenkinant savo poreikius, skatinantis nuolatos atnaujinti savo žinias, mokėjimus ir įgūdžius, kviečiantis būti aktyviais, savarankiškais mokymo(si) proceso dalyviais.

Esu iš socialiai remtinos šeimos ar našlaitis. Ar galiu tikėtis finansinės paramos? (socialinės stipendijos)

Taip. Stipendija yra skiriama kiekvienam, profesinėje mokykloje besimokančiam mokiniui (žr. ankstesnius atsakymus), nepriklausomai nuo jo šeimos socialinės padėties. Besimokantys našlaičiai gauna valstybės išlaikymą (skiria soc. rūpybos skyrius ir/arba SODRA). Mokykloje numatyta galimybė pažangiai besimokantiems ir puikiai mokyklą lankantiems mokiniams gauti paskatinimus arba vienkartinę (kartą per pusmetį) socialinę pašalpą ( iki 28 €).

Čia atsakymo į norimą klausimą nepavyko rasti. Kur galėčiau dar kreiptis?

AUTOMOBILINKŲ SKYRIUS  PASLAUGŲ SKYRIUS  VERSLO SKYRIUS 

automobilių mechanikas;

automobilių kėbulų remontininkas;

automobilių elektromechanikas;

suvirintojas;

transporto priemonių pardavėjas-konsultantas;

kirpėjas;

auklė;

vizualinės reklamos gamintojas;

higieninės kosmetikos kosmetikas;

smulkiojo verslo paslaugų teikėjas;

JAVA programuotojas ;

apeigų ir švenčių organizatorius;

(8 46) 41 23 91

 (8 46) 21 33 98

(8 46) 41 06 20

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis