Informacija tėvams/globėjams
Informacija mokiniams
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Psichologas
Socialinis pedagogas

 

2018 m. balandžio 20 d.

Tėvų linijoje - visiems prieinama psichologų pagalba

Daugiau nei pusmetį veikianti Tėvų linija - vienintelė vieta, kur visos Lietuvos tėvai gali gauti nemokamą, profesionalią psichologinę pagalbą vaikų auklėjimo klausimais. Paskambinus nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12, su Paramos vaikams centro psichologais galima konsultuotis dėl įvairių problemų, kylančių visais vaikų amžiaus tarpsniais.

Greitoji pagalba sudėtingose situacijose

Daugiausiai klausimų sulaukiame apie 2-3 metų vaikus ir paauglius. Tai amžiaus tarpsniai, kai itin ryškiai keičiasi vaikų elgesys. Jie nori atsiskirti nuo tėvų, todėl aktyviau reiškia savo nuomonę, pradeda daugiau prieštarauti. Dažnai tėvai pastebėję, kad sūnus ar dukra ėmė elgtis kitaip, nežino, kaip reaguoti. Be to, anksčiau buvę efektyvūs drausminimo metodai, staiga pradeda neveikti, - pastebi Paramos vaikams centro psichologė, Tėvų linijos koordinatorė Jūratė BaltuškienėTokiose sudėtingose situacijose, kai tėvai nežino, kaip elgtis, o neretai jau ir kantrybė senka, greitoji pagalba yra Tėvų linija. Profesionalūs psichologai padeda nusiraminti ir surasti konkrečiai situacijai geriausią sprendimą. Svarbu tai, kad konsultacijos yra anoniminės ir informacija neperduodama jokios tarnyboms.

Niekur kitur nedrįstų užduoti tokių klausimų

Ne kartą į Tėvų liniją” skambinusi 12-metės mama sako, kad prasidėjus dukros paauglystei, kyla begalė klausimų, o pasitarti dėl asmeninių problemų su mokyklos specialistais ji nedrįsta.

Kita, nuo vaikų auginimo rūpesčių pervargusi, mama džiaugiasi, kad veikia Tėvų linija, nes čia paskambinusi, ji atgauna pasitikėjimą savimi, pasitikrina, ar tinkamai reaguoja į vaikų elgesį.

Pirmą kartą su Tėvų linijos psichologe kalbėjęs tėtis neslepia, kad po konsultacijos jam labai palengvėjo, tarsi akmuo nuo širdies nukrito, nes gavęs konkrečių patarimų suprato, kad problemos tikrai išsprendžiamos.

Atsiliepta į daugiau kaip 630 skambučių

Itin daug skambučių sulaukiame iš mažesnių miestų ir miestelių. Mat čia sunku ne tik gauti psichologo konsultaciją, bet ir ne visuomet yra su kuo pasitarti iškilus sudėtingai ar konfliktinei situacijai tarp vaikų ir tėvų. Didmiesčiuose gyvenantys taip pat skambina dėl įvairiausių priežasčių. Vieni tiesiog nežino, kaip nuraminti įsiaudrinusią atžalą, kiti klausia konkrečių patarimų, pavyzdžiui, kaip motyvuoti vaiką mokytis, kodėl paauglys negrįžta namo sutartu laiku, kaip reaguoti į vaiko atsikalbinėjimus ir t.t. Taip pat tėvai ieško psichologo pagalbos sau, kilus konfliktui su vaiku, - sako psichologė J.Baltuškienė.

Iš viso per 6 mėnesius, kai veikia Tėvų linija, specialistai atsiliepė į daugiau kaip 630 tėvų, įtėvių, globėjų, senelių skambučių ir padėjo jiems labiau suprasti vaikus, nusiraminti, patikėti, kad moka auginti savo atžalas.

Į Tėvų liniją” skambinkite darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12. Daugiau informacijos - www.tevulinija.lt

"Tėvų linija" - Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos "Už saugią Lietuvą" dalis, įgyvendinama kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti profesionalią, efektyvią, visavertę pagalbą vaikams ir šeimoms. Vykdomos programos: Big Brothers Big Sisters, Antras žingsnis, Vaikystė be smurto, Pozityvi tėvystė”.

Daugiau informacijos:

Vaida Stoškuvienė

Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė

Mob. tel. 8 618 84879

El. p.

PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI

Jei jaunuolis pradeda vartoti psichoaktyviąsias medžiagas (alkoholį ar narkotines medžiagas) tai reiškia, kad rizikuoja tapti nuo jų priklausomu, bet eksperimentuojaniems taikyti gydymą nuo priklausomybių dar per anksti. Gali padėti ankstyvosios intervencijos programa.
Ši programa yra skirta 14- 21 metų jaunuoliams, kurie nereguliariai vartoja psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką), ar jomis eksperimentuoja, tačiau dar neturi priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų (narkotikų ar alkoholio).
Kodėl jaunuoliams verta rinktis Ankstyvoosios intervencijos programą?
• Užsiėmimų metu, jaunuoliai atliks įvairius pratimus;
• Jaunuoliai bus supažindinti su rizikos bei apsauginiais psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo veiksniais;
• Jaunuoliai gaus praktinių patarimų ir, esant poreikiui, bus suteikta tolimesnė pagalba.
Ankstyvosios intervencijos programą sudaro trys etapai:
• Pradinis pokalbis (pokalbio metu specialistas suteikia informaciją apie programos trukmę, turinį ir dalyvavimo sąlygas).
• 8 val. praktiniai (interaktyvūs) užsiėmimai (grupėje).
• Baigiamasis pokalbis (skirtas aptarti AI programos patirtį, tolimesnes pagalbos galimybes bei įteikti dalyvio pažymėjimą).

Kaip jaunuoliams patekti į programą?
Dalyvių registraciją vykdo Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras. Kontaktiniai duomenys:
El.p. koordinatorius@sveikatosbiuras.lt 
arba tel.: 8 640 93 341
Dalyvavimas nemokamas ir konfidencialus.

www.sveikatosbiuras.lt 

Informaciją parengė

Socialinė pedagogė metodininkė

Svarbiausi pokyčiai šeimos politikos srityje 2017-2018 m.
FINANSINĖS PASKATOS:
1. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiame Išmokų vaikams įstatyme įtvirtinti Vaiko pinigai (30 €).
2. Tame pačiame įstatyme numatyta dar viena nauja išmokų rūšis – išmoka įvaikinus vaiką. Įvaikinus vaiką 24 mėnesius bus skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka (304 €) per mėnesį ir mokama ne ilgiau kaip iki vaikui sukanka 18 m., išskyrus atvejus, kai įtėviai turės teisę gauti vaiko priežiūros išmoką ir jos dydis ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Naujomis nuostatomis įsivaikinusiai šeimai suteikiamos tokios pačios atostogos, kokiomis naudojasi visi tėvai, gimus vaikui.
PASTABA: bazinės socialinės išmokos dydis šiuo metu - 38 €.
3. Nuo 2017 m. kovo 10 d. įteisinta išmoka besimokančio ar studijuojančios asmens vaiko priežiūrai. Ji mokama vaiko tėvams, kurie neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą ir yra besimokantys PAGAL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą (iki 26 metų).

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas ir mokėjimas: 
Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėnesių po mokslo ar studijų baigimo (pagal mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą) skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai jeigu jis pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos ir:
mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai (įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį).
Ši išmoka mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo".

Atnaujinimo data: 

2017-03-10

 
4. Nuo 2018 m. minimali motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 6 bazinės socialinės išmokos, vadinasi, minimali mėnesinė motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmoka negalės būti mažesnė nei 228 € (iki šiol buvo 166 €).
5. „Sodros“ mokamai motinystės išmokai apskaičiuoti nebetaikomos vadinamosios „lubos“.
6. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas (iki šiol jis buvo 1 bazinės išmokos dydžio).
7. Sergančius vaikus slaugyti bei išmokas gauti gali ir seneliai, taip pat ilgėja slaugos laikotarpis:
a. Kad gautų išmoką, jie turi būti dirbantys ir draudžiami ligos socialiniu draudimu bei turėti reikalingą ligos draudimo stažą. Vienu metu išmoką sergančio vaiko slaugai galės gauti vienas iš jį slaugančių ir teisę į išmoką turinčių šeimos narių.
b. Taip pat ilgėja sunkiomis ligomis sergančių vaikų slaugos laikotarpis. Ypač sunkių ligų atveju išmoka už vaiko iki 18 metų slaugą jį slaugančiam tėčiui, mamai, seneliui, senelei, globėjui ar rūpintojui galės būti mokama iki 364 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmosios slaugymo dienos, o už sunkiomis ligomis sergančio vaiko iki 18 metų slaugą – iki 180 kalendorinių dienų.
8. Nuo 2018 m. sausio 1 d. teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją įgyja daugiavaikiai tėčiai (įtėviai), išauginę 5 ir daugiau vaikų, kai nėra daugiavaikės motinos (įmotės) arba kai daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka skyrimo sąlygų. Ši pensija bus skiriama tik tuo atveju, jeigu daugiavaikei motinai nebuvo paskirta antrojo laipsnio valstybinė pensija.
9. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja Finansinės paskatos jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą.
10. Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigalioja naujas Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas.
PASLAUGOS ŠEIMAI:
1. Nuo 2017 m. savivaldybėse vykdoma ES priemonė „Kompleksinės paslaugos šeimai”(nemokamos), skirta visoms šeimoms. Populiariausios paslaugos - pozityvios tėvystės mokymai, psichosocialinė pagalba, vaikų priežiūra, užimtumas, pavėžėjimas, mediacija. Šią priemonę privalės įgyvendinti visos savivaldybės.
2. 2017 m. priimtame Šeimos stiprinimo įstatyme įtvirtintas privalomas bazinis paslaugų paketas šeimai visose savivaldybėse. Per 2018 metus nustačius kokios paslaugos šeimoms yra pačios reikalingiausios, jos ir sudarys minėtą bazinį paketą.
3. Nauja priemonė - Tėvų linija - konsultacinė pagalba telefonu pozityvios tėvystės klausimais, kylančiais tėvams, įtėviams, globėjams. Kiekvieną vakarą, darbo dienomis nuo 17 iki 21 val., tėvai gali paskambinti nemokamu numeriu 8 800 90 0 12.

PAŽINTINĖ KELIONĖ STROPIAUSIEMS

2017-10-26 d. 6.30 stropiausieji Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai išvyksta į pažintinę kelionę į Kauną. Jos metu lankysis Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje, Jėzuitų vienuolyne ir gimnazijoje, Pažaislio komplekse, kelsis į Žaliakalnį garsiuoju funikulieriumi. Grožėsis Kauno senamiesčiu, Laisvės alėja, istorine LR Prezidentūra, Rotušės aikšte, Perkūno namais. Mokyklos bendruomenė dėkoja gerai besimokantiems ir puikiai lankantiems, pareigingiems ir nuoširdiems mokiniams ir dovanoja šią kelionę. Tikimės, kad kiti paseks stropiausiųjų pavyzdžiu. Linkime visiems turiningos kelionės ir gražių įspūdžių.

 

Projekto “Komplekinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste”

spalio mėnesio veiklos

Paslaugos nemokamos, skirtos kiekvienai šeimai!

Individualios psichologo konsultacijos vyksta Darželio g. 11, Debreceno g. 41, Žilvičių g 22. Registracija tel. Nr. 8 46 41 22 85, e.p.

Mediacijos paslaugos. Registracija tel. Nr. 867186785

Trumpalaikės vaikų priežiūros paslauga. Giraitės g. 2, darbo dienomis 08.00-15.00. Pietų pertrauka: 12.00-13.00. informacija tel. Nr. 867066301. Žilvičių g. 22. Darbo dienomis 15.30-21.00 val.,registracija tel. nr. 867186785

Seminarų ciklas moterims „Mano gyvenimo pasaka“ - labiau pažinti save ir kitus, spręsti asmeninius konfliktus šeimoje ar profesiniame gyvenime, surasti savyje tūnančius stiprybės resursus ir atkurti vidinę ramybę, taikant įvairius psichologinės pagalbos metodus, nuo spalio 12 d. Žilvičių g. 22. registracija tel. nr. 867186785

Meno terapija suaugusiems"Art terapija" - kviečiame susipažinti su ART dailės terapija, atsipalaiduoti nuo kasdienių rūpesčių ir skirti dėmesio sau nuo spalio 5 d. Žilvičių g. 22. registracija tel. nr. 867186785

Šeimos klubai norintiems prasmingai leisti laiką su šeima 9, 16, 23, 30 d. Žilvičių g. 22. registracija tel. nr. 867186785

Stovykla vaikams "Gamtos mokykla" Varniuose spalio 30-31 d. Informacija tel. nr. 867186785

Savipagalbos grupė šeimoms, kurios susiduria su iššūkiais derinant šeimą ir darbą nuo spalio 2 d.  Žilvičių g. 22. registracija tel. nr. 867186785

Mokymai vaikams „Lino programa“ – renkama nauja grupė. Žilvičių g. 22., registracija tel. nr. 867186785

Asmeninio augimo grupė „Gėlių magija“ – savęs pažinimas augalų pagalba nuo spalio 3 d. Žilvičių g. 22. registracija tel. nr. 867186785

Kursai nėščiosioms nuo spalio 2 d.  Stadiono g. 16, registracija tel. nr. 867186785

Asmeninio augimo grupė skirta geriau pažinti save nuo spalio  3 d. (5 užsiėmimai). Darželio g. 11, registracija tel. nr. 862683749

Seminarų ciklas  “Vaikų pozityvaus elgesio formavimo principai” nuo spalio 1 d. (3 dalių seminaras). Darželio g. 11, registracija tel. nr. (8 46) 360411

Grupė paaugliams apie paauglystės atradimus nuo spalio 4 d. (4 užsiėmimai). Darželio g. 11, registracija tel. nr. (8 46) 360411

Seminarų ciklas  “Laimingi tėvai – laimingi vaikai” spalio 14-15 d.. Darželio g. 11, registracija tel. nr. 860898232, e.p.

Daugiau informacijos:

BĮ Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centras.

Debreceno g. 48, tel. nr. 8 46 41 22 85, mob.tel. +37063031442, el.p.

Klaipėdos miesto šeimoms sudarytos sąlygos nemokamai dalyvauti pozityvios tėvystės mokymuose, paskaitose apie sveiką gyvenseną, streso kontrolę, šeimos biudžeto formavimą, paramos grupę nėščiosioms. Taip pat nemokamai gauti mediacijos, teisininko paslaugas, psichologinę pagalbą individualiose ir grupinėse konsultacijose. Be minėtų paslaugų bus organizuojami šeimų klubai, stovyklos šeimoms ir vaikams, o tėvams, dalyvaujantiems projekto veiklose, ir neturintiems kam palikti prižiūrėti mažamečius vaikus, bus suteikiama trumpalaikė auklės paslauga.

Visos veiklos finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų vykdant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“.

Daugiau informacijos:Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, tel. nr.: (846) 412 285, el. p.:

PAŽINTINĖ KELIONĖ STROPIAUSIEMS

2017-10-26 d. 6.30 stropiausieji Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos mokiniai išvyksta į pažintinę kelionę į Kauną. Jos metu lankysis Vytauto Didžiojo karo muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje, Jėzuitų vienuolyne ir gimnazijoje, Pažaislio komplekse, kelsis į Žaliakalnį garsiuoju funikulieriumi. Grožėsis Kauno senamiesčiu, Laisvės alėja, istorine LR Prezidentūra, Rotušės aikšte, Perkūno namais. Mokyklos bendruomenė dėkoja gerai besimokantiems ir puikiai lankantiems, pareigingiems ir nuoširdiems mokiniams ir dovanoja šią kelionę. Tikimės, kad kiti paseks stropiausiųjų pavyzdžiu. Linkime visiems turiningos kelionės ir gražių įspūdžių.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;
 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Snieguolė Daukintienė

Darbo laikas:

Smilties pylimo g. 14

Pirmadienis – 8.00-12.00 val.

Trečiadienis – 8.00-12.00 val.

Penktadienis - 8.00-12.48 val.

Pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.

Gintaro g. 2

Pirmadienis – 12.30-16.00 val.

Trečiadienis – 12.30-16.00 val.

Kontaktai: El.paštas:  

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos psichologė

II kategorijos psichologė Inesa Balcevičė

Darbo stažas 23 metai

Kada kreiptis į psichologą?
 1. Kai nori pažinti save ir kitus. Psichologas ne tik žodžių bet ir įvairių atitinkamų testų pagalba padės geriau pažinti save, sukurti tinkamus santykius su aplinkiniais. Taip pat gali būti sprendžiami asmenybės augimo, pasitikėjimo savimi, sprendimų priėmimo, tikslų ar prasmės paieškos ir kiti gyvenimiški klausimai.
 2. Kai, susiduri su sunkiais gyvenimo įvykiais ir turi sunkumų kasdieniame gyvenime. Psichologinė parama gali padėti išgyventi, rasti naujų būdų įveikti, o kartais ir įprasminti krizines situacijas, tokias kaip netektys, smurtas, avarijos ar kiti traumuojantys įvykiai. Su psichologu galima aptarti bendravimo sunkumus, kurie iškyla mokykloje (santykiuose su mokytoju ar bendraklasiais), namuose (santykiuose su tėvais, giminaičiais), draugais.
 3. Kai nori paklausti apie emocinius, asmenybės ar psichikos sutrikimus. Tai gali būti tokie sutrikimai, kaip depresija, nerimas, baimės, nemiga ar rečiau pasitaikantys: šizofrenijos spektro sutrikimai, psichoziniai sutrikimai. Tokiais atvejais efektyviausia pagalba yra kompleksinė: vaistai ir psichoterapija (atsižvelgiant į sutrikimą), todėl gali būti rekomenduojamos ir psichiatro konsultacijos.
Konsultacijų laikas:

Pirmadienis 8.30-11.30; 12.00-13.00

Antradienis 13.00 - 15.45

Trečiadienis 8.30-11.30; 12.00-14.00

Ketvirtadienis 12.00 - 16.45

Penktadienis 9.00-11.00;  11.30 -13.00

Kontaktai:

Smilties Pylimo g. 14, 1.15 kab.

 tel. 8 620 86 124

Mokyklos psichologo darbo laikas per savaitę paskirstomas taip:50% (20 val.) psichologiniam konsultavimui, įvertinimui, tyrimui;30% (12 val.) duomenims ir dokumentams tvarkyti, rekomendacijoms rengti, konsultacijoms, paskaitoms, susirinkimams, posėdžiams pasiruošti ir pan;20% (8val.) profesiniam kuravimui, konsultavimuisi su kolegomis. ( psichologo pareiginė instrukcija)

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Areta Skukauskienė

Kvalifikacinė kategorija: socialinis pedagogas metodininkas (2013)

Kvalifikacinis laipsnis: Edukologijos magistras (2004)

Studijų programa: Socialinė pedagogika (KU)

Studijų programa: Darbas su suaugusiųjų grupėmis (VU)

Konsultacijų laikas

Pirmadienis: 10.00- 11.00 ir 16.00- 18.00

Antradienis: 8.15- 11.00 ir 11.30- 13.45

Trečiadienis: 10.00- 11.00 ir 16.00- 18.00

Ketvirtadienis: 8.15- 11.00 ir 11.30- 13.45

Penktadienis: 8.00-10.00

Kontaktai:

J. Janonio g. 15 - 9a, Klaipėda

El. paštas:

Tel. (8 46) 255 474

 

Atnaujinta 2017-11-15

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis