Informacija tėvams/globėjams
Informacija mokiniams
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Psichologas
Socialinis pedagogas

Klaipėdos miesto šeimoms sudarytos sąlygos nemokamai dalyvauti pozityvios tėvystės mokymuose, paskaitose apie sveiką gyvenseną, streso kontrolę, šeimos biudžeto formavimą,  paramos grupę nėščiosioms. Taip pat nemokamai gauti  mediacijos, teisininko paslaugas, psichologinę pagalbą individualiose ir grupinėse konsultacijose. Be minėtų paslaugų bus organizuojami šeimų klubai, stovyklos šeimoms ir vaikams, o tėvams, dalyvaujantiems projekto veiklose, ir neturintiems kam palikti prižiūrėti mažamečius vaikus, bus suteikiama trumpalaikė auklės paslauga.

Visos veiklos finansuojamos iš ES  struktūrinių fondų lėšų vykdant projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Klaipėdos mieste“.

Daugiau informacijos: Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras,  tel. nr.: 8 46 41 22 85, el. p.: 

Informacija ruošiama

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;
 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Snieguolė Daukintienė

Darbo laikas:

Smilties pylimo g. 14

Pirmadienis – 8.00-12.00 val.

Trečiadienis – 8.00-12.00 val.

Penktadienis - 8.00-12.48 val.

Pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.

Gintaro g. 2

Pirmadienis – 12.30-16.00 val.

Trečiadienis – 12.30-16.00 val.

Kontaktai: El.paštas:  

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos psichologė

II kategorijos psichologė Inesa Balcevičė

Darbo stažas 23 metai

Kada kreiptis į psichologą?
 1. Kai nori pažinti save ir kitus. Psichologas ne tik žodžių bet ir įvairių atitinkamų testų pagalba padės geriau pažinti save, sukurti tinkamus santykius su aplinkiniais. Taip pat gali būti sprendžiami asmenybės augimo, pasitikėjimo savimi, sprendimų priėmimo, tikslų ar prasmės paieškos ir kiti gyvenimiški klausimai.
 2. Kai, susiduri su sunkiais gyvenimo įvykiais ir turi sunkumų kasdieniame gyvenime. Psichologinė parama gali padėti išgyventi, rasti naujų būdų įveikti, o kartais ir įprasminti krizines situacijas, tokias kaip netektys, smurtas, avarijos ar kiti traumuojantys įvykiai. Su psichologu galima aptarti bendravimo sunkumus, kurie iškyla mokykloje (santykiuose su mokytoju ar bendraklasiais), namuose (santykiuose su tėvais, giminaičiais), draugais.
 3. Kai nori paklausti apie emocinius, asmenybės ar psichikos sutrikimus. Tai gali būti tokie sutrikimai, kaip depresija, nerimas, baimės, nemiga ar rečiau pasitaikantys: šizofrenijos spektro sutrikimai, psichoziniai sutrikimai. Tokiais atvejais efektyviausia pagalba yra kompleksinė: vaistai ir psichoterapija (atsižvelgiant į sutrikimą), todėl gali būti rekomenduojamos ir psichiatro konsultacijos.
Darbo laikas:

Pirmadienis 8.30-11.30 - 12.00-13.00

Antradienis 13.00 - 16.00

Trečiadienis 8.30-11.30 - 12.00-15.00

Ketvirtadienis 12.00 - 16.45

Penktadienis 9.00-11.00 - 11.30 -15.00

Kontaktai:

Smilties Pylimo g. 14, 1.15 kab.

 tel. (8 46) 21 40 01

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė Areta Skukauskienė

Kvalifikacinė kategorija: socialinis pedagogas metodininkas (2013)

Kvalifikacinis laipsnis: Edukologijos magistras (2004)

Studijų programa: Socialinė pedagogika (KU)

Studijų programa: Darbas su suaugusiųjų grupėmis (VU)

Konsultacijų laikas

Pirmadienis: 10.00- 11.00 ir 16.00- 18.00

Antradienis: 8.15- 11.00 ir 11.30- 13.45

Trečiadienis: 10.00- 11.00 ir 16.00- 18.00

Ketvirtadienis: 8.15- 11.00 ir 11.30- 13.45

Penktadienis: 8.00-10.00

Kontaktai:

J. Janonio g. 15 - 9a, Klaipėda

El. paštas:

Tel. (8 46) 25 54 74

 

Atnaujinta 2017-09-15

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis