Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla prijungta prie Klaipėdos technologijų mokymo centro
ktmc.lt
tel.: +370 46 313 682

Kada prasideda priėmimas į mokyklą?

Pagrindinis priėmimas pradedamas nuo 2021 m. birželio 1 - rugpjūčio 11 d., papildomas priėmimas nuo 2021 m. rugpjūčio 19 - 25 d.
Stojantysis prašymą įstoti į mūsų mokyklą pildo LAMA BPO sistemoje adresu profesinis.lamabpo.lt

Kada sužinosiu ar esu priimtas į mokyklą? Kada atvykti pasirašyti dokumentus?

Visos svarbiausios datos skelbiamos LAMA BPO sistemoje. https://www.klpvm.lt/priemimas-i-mokykla

Ar reikia mokėti už mokslą?

  Mokykloje mokslas nemokamas.
Mokėti už mokslą reikės tik mokiniams jau įgijusiems dvi profesines kvalifikacijas arba vieną aukštojo mokslo kvalifikaciją ir vieną profesinę kvalifikaciją už valstybės lėšas. 

Ar gausiu stipendiją?

Taip, pirmąjį pusmetį visiems mokinams skiraiama vienoda stipendija (39 €). Po pirmojo pusmečio stipendija skiriama kiekvienam, pažangiai besimokančiam (jei nėra įsiskolinimų iš mokomųjų dalykų), priklausomai nuo pusmečio mokymosi rezultatų vidurkio (iki 114 €).

Stipendija nėra mokama asmenims, įgijusiems aukštąjį išsilavinimą pasinaudojus valstybės finansuojama vieta (VF).

Ar gausiu bendrabutį?

Bendrabutis  skiriamas atsižvelgiant į stojančiojo pažangumo vidurkį. Prioriteto tvarka gyvenamoji vieta bendrabutyje skiriama našlaičiams (būtini dokumentai apie nustatytą globą). Bendrabutis neskiriamas mokiniams, gyvenantiems Palangoje, Kretingoje, Gargžduose ir pan., t.y. miesteliuose, kurie nuo Klaipėdos yra nutolę mažesniu nei 30 km atstumu ir su kuriais patogu susisiekti visuomeniniu transportu.

Norime pažymėti, kad bendrabutyje negalima pasilikti savaitgaliais. (Išimtys daromos tik našlaičiams). Esat kitiems klausimams dėl bendrabučio galite kreiptis į bendrabučio valdytoją:  arba tel. 8 682 43 425 

Ar bendrabutyje yra internetas?

 Mokykla bendrabučio gyventojams internetinio ryšio nesuteikia. Mokinys turi savarankiškai kreiptis į pasirinktą interneto tiekėją (Bitė, Tele2, Telia, Mezon ar kt.), ir su juo sudaryti sutartį.

Kiek kainuoja bendrabutis?

 Mokinys moka 10€ per mėnesį.

Ar yra stojamieji egzaminai?

Stojamųjų egzaminų nėra, išskyrus stojantiems į JAVA programuotojo, PHP programuotojo arba JavaScript programuotojo specialybes.

Kaip vyksta stojančiųjų konkursas? Ar yra minimalaus pažymių vidurkio riba stojant į tam tikrą specialybę?

Tais atvejais, kai programą renkasi daugiau stojančiųjų nei yra valstybės finansuojamų vietų, pirmumo teise priimami pirmosios kvalifikacijos siekiantys stojantieji, turintys aukštesnius bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus. Konkrečios pažymių vidurkio ribos nėra. Brandos egzaminai įtakos nedaro.

Jeigu stojančiųjų į vieną vietą bus daugiau negu planuojama priimti, pagal ką bus atsirenkama?

Pirmumas tiems, kurių mokymosi pasiekimai bus aukštesni. Profesinio mokymo įstaigos, iš anksto pranešusios, taip pat gali atlikti papildomą būsimųjų mokinių gebėjimų tinkamumo vertinimą.

Kada pateikiami stojančiojo dokumentų originalai?

Dokumentų originalus ir kitus stojančiajam privalomus pateikti dokumentus turėsite pristatyti, atvykdami pasirašyti mokymosi sutarties su mokykla.

Aš esu dirbantis. Ar bus įmanoma derinti mokslą ir darbą?

Priklausomai nuo mokymosi pakopos, tačiau ištęstinio/neakivaizdinio mokymosi mokykloje nėra. Kiekvienu konkrečiu atveju būtina derintis su mokyklos administracija (ar darbas susijęs su specialybe, ar dirbate dėl sunkios materialinės padėties ir pan.) pagal mokykloje numatytas tvarkas.

Ar yra įstojimo ar kažkokie kiti mokesčiai?

Ne. Įstojimo mokesčio nėra.
Automobilių, suvirinimo ir kosmetiko specialybėms privalu įsigyti darbo aprangą skirtą praktiniam mokymuisi (mokslo metų pradžioje apranga užsakoma kiekvienam mokiniui organizuotai)

Baigiau vidurinę mokyklą prieš kelis metus. Ar galiu mokytis jūsų mokykloje?

Taip galite. Nėra jokių apribojimų mokytis mūsų mokykloje, nepriklausomai ar mokyklą baigėte šiais metais ar prieš keliolika metų.

Jau esu baigęs profesinę mokyklą arba aukštąją mokyklą. Ar galiu studijuoti jūsų mokykloje?

Jeigu Jūs esate baigęs aukštąją mokyklą, galite mokytis profesinėje mokykloje. Jeigu esate baigęs profesinę mokyklą, antrą kartą mokytis galite mūsų siūlomose tęstinio mokymo profesinės programose.

Esu mokęsis giminingoje specialybėje. Ar bus užskaityti kai kurie mokomieji dalykai?

Taip. Reikia pateikti kitos mokyklos baigimo dokumentus arba pažymą apie dalykus, kurių mokėtės (valandų/kreditų skaičius ir įvertinimas)

Esu 18 metų. Ar pildant dokumentus reikalingi tėvai/globėjai/rūpintojai?

Sulaukus 18 metų mokinys su mokykla mokymo sutartį pasirašo savarankiškai.

Kas yra modulinė mokymo programa? Kuo ji skiriasi nuo įprastinės?

Modulinis mokymas yra sisteminis ir lankstus mokymo(si) būdas, atitinkantis šių dienų mokymo(si) reikalavimus, didinantis profesinio rengimo patrauklumą ir užtikrinantis galimybę mokytis tenkinant savo poreikius, skatinantis nuolatos atnaujinti savo žinias, mokėjimus ir įgūdžius, kviečiantis būti aktyviais, savarankiškais mokymo(si) proceso dalyviais.

Esu iš socialiai remtinos šeimos ar našlaitis. Ar galiu tikėtis finansinės paramos? (socialinės stipendijos)

Taip. Stipendija yra skiriama kiekvienam, profesinėje mokykloje besimokančiam mokiniui (žr. ankstesnius atsakymus), nepriklausomai nuo jo šeimos socialinės padėties. Besimokantys našlaičiai gauna valstybės išlaikymą (skiria soc. rūpybos skyrius ir/arba SODRA). Mokykloje numatyta galimybė pažangiai besimokantiems ir puikiai mokyklą lankantiems mokiniams gauti paskatinimus arba vienkartinę (kartą per pusmetį) socialinę pašalpą ( iki 28 €).