Žiemos priėmimas (Jau įvyko)

PRIĖMIMAS 2022 (ŽIEMOS)

Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. vasario 3 d. iki vasario 15 d.
Testai, jei taikomi, laikymas nuo 2022 m. vasario 3 d. iki vasario 11 d. (Reikalinga tik stojant į PHP, JAVA, JAVASCRIPT programuotojo specialybes)
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2022 m. vasario 17 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2022 m. vasario 17 d. iki vasario 18 d.
Mokymo programos, mokiniams turintiems vidurinį išsilavinimą: 

 • PHP programuotojas
 • Suvirintojas
 • Vizualinės reklamos gamintojas

Plačiau apie specialybes

Mokiniai įgiję pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 kl.) bus priimami į mokyklą vasaros priėmimo etapo metu, nuo Birželio 1 d.
Vasaros priėmimo metu (nuo birželio 1d.) siūlysime visas mokykloje vykdomas mokymo programas

 

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS 2022 (VASAROS)

 • Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d.
 • Testai, jei taikomi laikymas nuo 2022 m. birželio 7 d. iki rugpjūčio 4 d. (Reikalinga tik stojant į PHP, JAVA, JAVASCRIPT programuotojo specialybes, datos: 10 val.  birželio 14 d., birželio 28 d., liepos 12 d., rugpjūčio 4 d. Informacija bus patikslinta LAMA BPO sistemoje)
 • Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2022 m. rugpjūčio 12 d.
 • Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2022 m. rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 18 d.

Papildomas Priėmimas (nuo rugpjūčio 19 d.)

 PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2022 (VASAROS) 

Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 23 d.

Testai, jei taikomi laikymas nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 23 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2022 m. rugpjūčio 26 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2022 m. rugpjūčio 29-30 d.

Mokymo programos baigusiems pagrindinę mokyklą (Po 10 kl., kartu įgijant vidurinį išsilavinimą)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Suvirintojas
 • Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas
 • PHP programuotojas
 • JavaScript programuotojas
 • Fotografas

Kartu įgijamas vidurinis išsilavinimas: baigiama 12 klasių, gaunamas brandos atestas.  Plačiau apie specialybes

Mokymo programos baigusiems pagrindinę mokyklą (Po 10 kl., neįgijant vidurinio išsilavinimo)

 • Automobilių kėbulų remontininkas
 • Transporto priemonių remontininkas

 Plačiau apie specialybes

Mokymo programos baigusiems vidurinę mokyklą (Po 12 kl.)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Transporto priemonių elektronikas*
  *reikalinga jau būti įgijus Transporto priemonių remontininko arba jai analogišką (pvz. Automobilių mechaniko) kvalifikaciją arba turėti ne trumpesnę kaip 2 metų profesinę patirtį, atitinkančią reikiamą klavifikaciją
 • Suvirintojas
 • PHP programuotojas
 • JavaScript programuotojas
 • Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas
 • Fotografas
 • Kosmetikas

Plačiau apie specialybes

Tęstinio mokymo programos (Baigusiems vidurinę mokyklą ir jau turintiems kvalifikaciją)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Transporto priemonių elektronikas*
  *reikalinga jau būti įgijus Transporto priemonių remontininko arba jai analogišką (pvz. Automobilių mechaniko) kvalifikaciją arba turėti ne trumpesnę kaip 2 metų profesinę patirtį, atitinkančią reikiamą klavifikaciją
 • Suvirintojas
 • PHP programuotojas
 • JavaScript programuotojas
 • Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas
 • Fotografas
 • Kosmetikas

Plačiau apie specialybes

Likusių laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas

Inforacija bus paskelbta: Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt/

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalus);
 • baigus 10 kl. sveikatos pažymą 086/a  ir 027-1/a;
 • baigus 12 kl. sveikatos pažymą 086/a;
 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 • 4 nuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Teisinė informacija

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Priėmimo tvarką į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą reglamentuoja šie dokumentai:

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠAS

 

 Atnaujinta 2021-04-01