Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla prijungta prie Klaipėdos technologijų mokymo centro
ktmc.lt
tel.: +370 46 313 682

Žiemos priėmimas 2022 (Jau įvyko)

PRIĖMIMAS 2022 (ŽIEMOS)

Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. vasario 3 d. iki vasario 15 d.
Testai, jei taikomi, laikymas nuo 2022 m. vasario 3 d. iki vasario 11 d. (Reikalinga tik stojant į PHP, JAVA, JAVASCRIPT programuotojo specialybes)
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2022 m. vasario 17 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2022 m. vasario 17 d. iki vasario 18 d.
Mokymo programos, mokiniams turintiems vidurinį išsilavinimą: 

 • PHP programuotojas
 • Suvirintojas
 • Vizualinės reklamos gamintojas

Plačiau apie specialybes

Mokiniai įgiję pagrindinį išsilavinimą (baigę 10 kl.) bus priimami į mokyklą vasaros priėmimo etapo metu, nuo Birželio 1 d.
Vasaros priėmimo metu (nuo birželio 1d.) siūlysime visas mokykloje vykdomas mokymo programas

 

Pagrindinis priėmimas 2022 (Jau įvyko)

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS 2022 (VASAROS)

 • Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 5 d.
 • Testai, jei taikomi laikymas nuo 2022 m. birželio 7 d. iki rugpjūčio 4 d. (Reikalinga tik stojant į PHP, JAVA, JAVASCRIPT programuotojo specialybes, datos: 10 val.  birželio 14 d., birželio 28 d., liepos 12 d., rugpjūčio 4 d. Informacija bus patikslinta LAMA BPO sistemoje)
 • Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2022 m. rugpjūčio 12 d.
 • Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2022 m. rugpjūčio 16 d. iki rugpjūčio 18 d.
[/list]

Papildomas Priėmimas (nuo 2022 rugpjūčio 19 d.)

 PAPILDOMAS PRIĖMIMAS 2022 (VASAROS) 

Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 23 d.

Testai, jei taikomi laikymas nuo 2022 m. rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 23 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2022 m. rugpjūčio 26 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2022 m. rugpjūčio 29-30 d.

Mokymo programos baigusiems pagrindinę mokyklą (Po 10 kl., kartu įgijant vidurinį išsilavinimą)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Suvirintojas
 • Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas
 • PHP programuotojas
 • JavaScript programuotojas
 • Fotografas

Kartu įgijamas vidurinis išsilavinimas: baigiama 12 klasių, gaunamas brandos atestas.  Plačiau apie specialybes

Mokymo programos baigusiems pagrindinę mokyklą (Po 10 kl., neįgijant vidurinio išsilavinimo)

 • Automobilių kėbulų remontininkas
 • Transporto priemonių remontininkas

 Plačiau apie specialybes

Mokymo programos baigusiems vidurinę mokyklą (Po 12 kl.)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Transporto priemonių elektronikas*
  *reikalinga jau būti įgijus Transporto priemonių remontininko arba jai analogišką (pvz. Automobilių mechaniko) kvalifikaciją arba turėti ne trumpesnę kaip 2 metų profesinę patirtį, atitinkančią reikiamą klavifikaciją
 • Suvirintojas
 • PHP programuotojas
 • JavaScript programuotojas
 • Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas
 • Fotografas
 • Kosmetikas

Plačiau apie specialybes

Tęstinio mokymo programos (Baigusiems vidurinę mokyklą ir jau turintiems kvalifikaciją)

 • Transporto priemonių remontininkas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Transporto priemonių elektronikas*
  *reikalinga jau būti įgijus Transporto priemonių remontininko arba jai analogišką (pvz. Automobilių mechaniko) kvalifikaciją arba turėti ne trumpesnę kaip 2 metų profesinę patirtį, atitinkančią reikiamą klavifikaciją
 • Suvirintojas
 • PHP programuotojas
 • JavaScript programuotojas
 • Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas
 • Fotografas
 • Kosmetikas

Plačiau apie specialybes

Likusių laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas

Inforacija bus paskelbta: Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt/

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalus);
 • baigus 10 kl. sveikatos pažymą 086/a  ir 027-1/a;
 • baigus 12 kl. sveikatos pažymą 086/a;
 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 • 4 nuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Teisinė informacija

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Priėmimo tvarką į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą reglamentuoja šie dokumentai:

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠAS

 

 Atnaujinta 2021-04-01