Pirmadienis, 25 balandžio 2022 18:09

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus (1,5 m.)

KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla prisijungė prie Klaipėdos technologijų mokymo centro. Atnaujintą informaciją apie mokymo programas rasite čia: ktmc.lt

Mokytis pagal kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai baigę pagrindinę mokyklą (12 klasių).

Mokymosi trukmė – 1,5 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – kompiuterinio projektavimo operatorius, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

PROGRAMOS PASKIRTIS

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas ir ugdyti bendrąsias kompetencijas šiems profesijos veiklos procesams vykdyti, priklausomai nuo darbovietės veiklos pobūdžio: nesudėtingų kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų, jų sudėtinių dalių projektavimo darbai, apimant informacinių ir leidybos technologijų taikymą, inžinerinių brėžinių, dvimačių ir trimačių kompiuterinės grafikos objektų ir jų projekcijų projektavimą ir redagavimą, trimačių objektų vaizdavimą ir komponavimą kompiuterinės grafikos programomis, grafinio dizaino raiškos priemonių taikymą, objektų vizualizacijų modeliavimą, mechaninių konstrukcijų, medinių konstrukcijų, baldų ir interjero detalių brėžinių ir statybinių konstrukcijų braižymą, rastrinių vaizdų kūrimą ir redagavimą, erdvinių kūnų projektavimą virtualioje aplinkoje, tinklapių kūrimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti informacijos ir ryšio technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų padaliniuose, kurie teikia kompiuterinės ir inžinerinės grafikos objektų projektavimo paslaugas. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Kompiuterinio projektavimo operatorius paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

PROGRAMOS MODULIAI

 • Įvadinis modulis (Įvadas į profesiją)

Bendrieji moduliai:

 • Saugus elgesys ekstremaliose situacijose;
 • Fizinis ugdymas;
 • Darbuotojų sauga ir sveikata.

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai:

 • Informacinės technologijos ir leidybos pagrindai;
 • Inžinerinė grafika;
 • Dvimatė kompiuterinė grafika;
 • Projekcinė braižyba;
 • Trimatės grafikos technologija;
 • Grafinis dizainas;
 • Vizualizacijos metodai;
 • Mechaninių konstrukcijų braižymas;
 • Baldų ir interjero detalių braižymas;
 • Statybinių konstrukcijų braižymas.

Pasirenkamieji moduliai:

 • Erdvinis modeliavimas;
 • Vizualizacijų kūrimas.

Baigiamasis modulis (Įvadas į darbo rinką)

Baigusiems kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Kompiuterinio projektavimo operatorius, IV kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS), išduodamas profesinio mokymo diplomas.

KVIEČIAME PERSKAITYTI  D.U.K.

KOMPIUTERINIO PROJEKTAVIMO OPERATORIAUS KARJEROS GALIMYBĖS

Studijas galėsite tęsti:

Baigus mokymo programą, suteikiama lengvatų stojant į tos pačios krypties specialybę pasirinktoje kolegijoje.

 

Atnaujinta Sekmadienis, 12 vasario 2023 11:27